Joomla Bileşen Dersleri


Sobi2 bileşeni ile yeni kategori (category) oluşturma ve yeni öge - içerik (entry) oluşturma ile ilgili olarak hazırladığımız video dersi izle.