Menü animasyonlarını kapatın (xp)

Windows XP'de daha hızlı bir gezinti için animasyonlu menüleri devre dışı bırakabilirsiniz. Kayıt defterinde 'HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop' anahtarını açın ve 'MinAnimate' adında bir dizi değeri oluşturun ve değer olarak '0' verin. Menü animasyonlarını geri getirmek için bu değeri silin.

Yorum ekle