Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları sayfadaki <body> kodundan sonrasına yapıştırın.

<SCRIPT language=VBScript>
<!--
Dim Bar, Line, SP
Bar = 0
Line = "|"
sP = 100

Function Window_onLoad()
Bar = 95
sP = 10
END Function

Function Count()
If Bar < 100 Then
Bar = Bar + 1
Window.Status = "Sayfa Yükleme Durumu: " & Bar & "%" & " " & String(Bar, Line)
setTimeout "Count()", SP
Else
Window.Status = "Sayfa Yükleme Durumu: Yüklendi"
Document.Body.Style.Display = ""
End If
End Function

Call Count()
-->
</SCRIPT>