Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<script language="Javascript">
<!--
// This script was found at the JavaScript Place. http://www.javaplace.co.uk
var text = "Karakterleri Değişen Banner"
var speed = 200

var x = 0

function bb() {

var a = text.substring(0,x)
var b = text.substring(x,x+1).toUpperCase()
var c = text.substring(x+1,text.length)

window.status = a + b + c

if (x == text.length) {
x = 0
}

else {
x++
}

setTimeout("bb()",speed)
}

bb();
//-->
</script>
{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>