Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<script language="JavaScript"><!-- Funny text script by Bart Jellema

var hellotext="BURAYA BAK, NASILIM"

var thetext=""

var started=false

var step=0

var times=1function welcometext()

{

times--

if (times==0)

{

if (started==false)

{

started = true;

window.status = hellotext;

setTimeout("anim()",1);

}

thetext = hellotext;

}

}function showstatustext(txt)

{

thetext = txt;

setTimeout("welcometext()",4000)

times++

}function anim()

{

step++

if (step==7) {step=1}

if (step==1) {window.status='>==='+thetext+'===<'}

if (step==2) {window.status='=>=='+thetext+'==<='}

if (step==3) {window.status='>=>='+thetext+'=<=<'}

if (step==4) {window.status='=>=>'+thetext+'<=<='}

if (step==5) {window.status='==>='+thetext+'=<=='}

if (step==6) {window.status='===>'+thetext+'<==='}

setTimeout("anim()",200);

}

// Funny text script by Bart Jellema --></script>


{/codecitation}Aşağıdaki kodları <body> kodu ile değiştirin.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<body onLoad="welcometext()">
{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>