Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<center>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='silver'"><b>T</b></a>
<b><A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightslategray'">r</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='azure'">y</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightgreen'">m</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightblue'">o</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='white'">v</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightslategray'">i</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='azure'">n</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightgreen'">g</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightblue'">y</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='white'">o</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='silver'">u</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightslategray'">r</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='azure'">c</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightgreen'">u</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightblue'">r</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='white'">s</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightslategray'">e</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='azure'">r</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightgreen'">a</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightblue'">r</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='white'">o</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='silver'">u</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightslategray'">n</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='azure'">d</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightgreen'">o</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightblue'">n</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='white'">t</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightslategray'">h</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='azure'">i</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightgreen'">s</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightblue'">t</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='white'">e</a>
<A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='silver'">x</a> <A HREF="" ONMOUSEOVER ="document.bgColor='lightslategray'">t</a>
</b>
</center>
{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>