Javascript - Html kodları

Aşağıda sayfanın zeminine resim ekleme kodu görülmektedir.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<body background="zemin.jpg"> 
{/codecitation}

kodun içine bgproperties="fixed" parametresini ekliyoruz.

Zemin kodunun son hali aşağıdaki gibi oluyor.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<body background="zemin" bgproperties="fixed">

{/codecitation}
Örnek demo için tıklayın >>