Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Original: Premshree Pillai (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) -->
<!-- Begin
count=0;
var inv_button_flag=0;
if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer" || (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion >= "5"))
{
document.write('<form name="qiksearch_ticker"><input type="button" name="qiksearch_ticker" onclick="goURL();" style="background:#FFFFFF; width:377; height:22; border-width:1; border-color:#000000; cursor:hand" onmouseover="this.style.background=&#39;#BDDCFF&#39;;return true" onmouseout="this.style.background=&#39;#FFFFFF&#39;;return true" onmousedown="this.style.background=&#39;#FFD543&#39;;return true"><input type="button" value="5" onclick="javascript:inv_button();inv_msg();inv_URL();" style="width:22; height:22; font-family:webdings; background:#FFFFFF; border-left-width:0; border-right-width:1px; border-top-width:1px; border-bottom-width:1px; border-color:#000000; cursor:hand" name="inv_but" title="Yukarı Çevirmek için Tıkla"></form>');
}
else
{
document.write('<form name="qiksearch_ticker"><input type="button" name="qiksearch_ticker" onclick="goURL();" width="349" border="0"><input type="button" width="50" value="up" onclick="javascript:inv_button();inv_msg();inv_URL();" name="inv_but"></form>');
}

var ticker_speed=1;

// Ticker messages
var ticker_msg = new Array(
"UzmanWeb.Net e Hoşgeldiniz.",
"Sitemizde Yok Yok",
"Size Göre Birşeyler",
"Mutlaka Vardır",
"Sitemize Uğrayın" ); // No comma after last ticker msg

// Ticker URLs
var ticker_url = new Array(
"http://www.uzmanweb.net",
"http://www.uzmanweb.net",
"http://www.uzmanweb.net",
"http://www.uzmanweb.net",
"http://www.uzmanweb.net" ); // No comma after last ticker url

function tick()
{
if(count<ticker_msg.length)
{
this.document.qiksearch_ticker.qiksearch_ticker.value=ticker_msg[count];
count++;
if(count==ticker_msg.length)
{
count=0;
}
setTimeout("tick();",ticker_speed*1000);
}
}

function goURL()
{
if(this.document.qiksearch_ticker.qiksearch_ticker.value==ticker_msg[ticker_msg.length-1])
{
location.href=ticker_url[ticker_msg.length-1];
}
else
{
location.href=ticker_url[count-1];
}
}

function inv_button()
{
if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer" || (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion >= "5"))
{
if (inv_button_flag==0)
{
this.document.qiksearch_ticker.inv_but.value="6";
this.document.qiksearch_ticker.inv_but.title="Aşşağı Çevirmek için Tıkla";
inv_button_flag=1;
}
else
{
this.document.qiksearch_ticker.inv_but.value="5";
this.document.qiksearch_ticker.inv_but.title="Yukarı Çevirmek için Tıkla";
inv_button_flag=0;
}
}
else
{
if (inv_button_flag==0)
{
this.document.qiksearch_ticker.inv_but.value="Down";
inv_button_flag=1;
}
else
{
this.document.qiksearch_ticker.inv_but.value="Up";
inv_button_flag=0;
}
}
}

function inv_msg()
{
for(var i=0;i<Math.floor(ticker_msg.length/2);i++)
{
var temp=ticker_msg[i];
ticker_msg[i]=ticker_msg[ticker_msg.length-1-i];
ticker_msg[ticker_msg.length-1-i]=temp;
}
}

function inv_URL()
{
for(var i=0;i<Math.floor(ticker_msg.length/2);i++)
{
var temp=ticker_url[i];
ticker_url[i]=ticker_url[ticker_msg.length-1-i];
ticker_url[ticker_msg.length-1-i]=temp;
}
}

tick();
// End -->
</script>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>