Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<a style="text-decoration:none; font-family:PosterBodoni BT; font-style:normal; font-weight:normal; font-size:16;" name="srctectextNormal" href="/bos.htm">Renkli Link</a>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--//

function NormalinitArray()
{
for (var i = 0; i < NormalinitArray.arguments.length; i++)
{
this[i] = NormalinitArray.arguments[i];
}
this.length = NormalinitArray.arguments.length;
}
var Normalcolors = new NormalinitArray(
"#00ff00",
"#0000ff",
"#ff0000",
"#ffff00",
"#FF80FF",
"#ffffff",
"#ff6820"
);
Normaldelay = 0.500000;
Normallink = 0;
function NormallinkDance()
{
Normallink = (Normallink+1)%Normalcolors.length;
document.links("srctectextNormal").style.color = Normalcolors[Normallink];
setTimeout("NormallinkDance()",Normaldelay*1000);
}
NormallinkDance();
//-->
</script>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>