Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<script language="JavaScript">
<!--
// Upper Corner Live clock script credit:
// Website Abstraction (www.wsabstract.com)
// More free scripts here!

function show(){
if (!document.layers&&!document.all)
return
var Digital=new Date()
var hours=Digital.getHours()
var minutes=Digital.getMinutes()
var seconds=Digital.getSeconds()
var dn="AM"
if (hours>12){
dn="PM"
hours=hours-12
}
if (hours==0)
hours=12
if (minutes<=9)
minutes="0"+minutes
if (seconds<=9)
seconds="0"+seconds

//Yazı fontunun büyüklüğünü buradan değiştirebilirsiniz

myclock="<font size='2' face='Arial' color='blue'><b><font size='2'>Saat:</font></br>"+hours+":"+minutes+":"
+seconds+" "+dn+"</b></font>"
if (document.layers){
document.layers.liveclock.document.write(myclock)
document.layers.liveclock.document.close()
}
else if (document.all)
liveclock.innerHTML=myclock
setTimeout("show()",1000)
}
//-->
</script>

<span id="liveclock" style="position:absolute;left:1;top:1;">
</span>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
setTimeout('show()',10);
//-->
</SCRIPT>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>