Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Begin
function showMilitaryTime() {
if (document.form.showMilitary[0].checked) {
return true;
}
return false;
}
function showTheHours(theHour) {
if (showMilitaryTime() || (theHour > 0 && theHour < 13)) {
if (theHour == "0") theHour = 12;
return (theHour);
}
if (theHour == 0) {
return (12);
}
return (theHour-12);
}
function showZeroFilled(inValue) {
if (inValue > 9) {
return "" + inValue;
}
return "0" + inValue;
}
function showAmPm() {
if (showMilitaryTime()) {
return ("");
}
if (now.getHours() < 12) {
return (" am");
}
return (" pm");
}
function showTheTime() {
now = new Date
document.form.showTime.value = showTheHours(now.getHours()) + ":" + showZeroFilled(now.getMinutes()) + ":" + showZeroFilled(now.getSeconds()) + showAmPm()
setTimeout("showTheTime()",1000)
}
// End -->
</script><BODY onLoad="showTheTime()">

<BODY text=#000000>
<center><form name=form>
<input type=text name=showTime size=11><p>
<input type=radio name=showMilitary checked>24'lük Saat Dilimi<br>
<input type=radio name=showMilitary>12'lik Saat Dilimi<br>
</form></center>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>