Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<TABLE align=center border=0 cellPadding=0
cellSpacing=0 width="600" ALIGN="center">

<TBODY>
<tr>
<td align=left height=30 vAlign=bottom width="600">
<script>
function astro()
{
var month,day;
var b = false;
var i=0;
var j=0;
while (b == false)
{
document.formsign.month[i].checked?b=true:i++
}
month = i+1;
while (b == true)
{
document.formsign.month[j].checked?b=false:j++
}
day = j+1;
if (month < 01 || month > 12)
{document.write("<h1>Invalid Month : " + month + "</h1><br>");}
if (day < 01 || day > 31)
{document.write("<h1>Invalid Day : " + day + "</h1><br>");}
if ((month == 01 && day < 19) || (month == 12 && day >= 23))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz OĞLAK Burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 02 && day < 19) || (month == 1 && day >= 20))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz KOVA burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 03 && day < 21) || (month == 2 && day >= 20))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz BALIK burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 04 && day < 21) || (month == 3 && day >= 22))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz KOÇ burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 05 && day < 21) || (month == 4 && day >= 21))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz BOĞA burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 06 && day < 22) || (month == 5 && day >= 22))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz İKİZLER burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 07 && day < 23) || (month == 6 && day >= 23))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz YENGEÇ burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 08 && day < 23) || (month == 7 && day >= 24))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz ASLAN burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 09 && day < 23) || (month == 8 && day >= 24))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz BAŞAK burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 10 && day < 23) || (month == 9 && day >= 24))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz TERAZİ burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 11 && day < 22) || (month == 10 && day >= 24))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz AKREP burcundansınız.</h1></center>");
}
if ((month == 12 && day < 22) || (month == 11 && day >= 23))
{ document.write("<br><br><br><br><br><br><br><br><center><h1>Siz YAY burcundansınız.</h1></center>");}

}

</script>

<center>
<form name="formsign">
<h3>Doğduğunuz ayı işaretleyiniz.</h3>
<input type=radio name=month value="01">Ocak
<input type=radio name=month value="02">Şubat
<input type=radio name=month value="03">Mart
<input type=radio name=month value="04">Nisan
<input type=radio name=month value="05">Mayıs
<input type=radio name=month value="06">Haziran
<input type=radio name=month value="07">Temmuz
<input type=radio name=month value="08">Ağustos
<input type=radio name=month value="09">Eylül
<input type=radio name=month value="10">Ekim
<input type=radio name=month value="11">Kasım
<input type=radio name=month value="12">Aralık
</select>
<br>
<h3>Doğduğunuz günü işaretleyiniz.</h3>
<input type=radio name=day value="01">01
<input type=radio name=day value="02">02
<input type=radio name=day value="03">03
<input type=radio name=day value="04">04
<input type=radio name=day value="05">05
<input type=radio name=day value="06">06
<input type=radio name=day value="07">07
<input type=radio name=day value="08">08
<input type=radio name=day value="09">09
<input type=radio name=day value="10">10
<input type=radio name=day value="11">11
<input type=radio name=day value="12">12
<input type=radio name=day value="13">13
<input type=radio name=day value="14">14
<input type=radio name=day value="15">15
<input type=radio name=day value="16">16
<input type=radio name=day value="17">17
<input type=radio name=day value="18">18
<input type=radio name=day value="19">19
<input type=radio name=day value="20">20
<input type=radio name=day value="21">21
<input type=radio name=day value="22">22
<input type=radio name=day value="23">23
<input type=radio name=day value="24">24
<input type=radio name=day value="25">25
<input type=radio name=day value="26">26
<input type=radio name=day value="27">27
<input type=radio name=day value="28">28
<input type=radio name=day value="29">29
<input type=radio name=day value="30">30
<input type=radio name=day value="31">31
<hr><br>
<input type="button" value="Burcumu göster" onClick="astro()">
</form>


{/codecitation}


Örnek demo için tıklayın >>