Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<form name="redirect">
<center>
<font face="Arial">
<form>
<input type="text" size="3" name="redirect2">
</form>
Saniye içinde yönlendirme işlemi başlayacaktır</b></font>
</center>

<script>
<!--

/*
Count down then redirect script
By Website Abstraction (http://www.uzmanweb.net)
Over 400+ free scripts here!
*/

//change below target URL to your own
var targetURL="http://www.uzmanweb.net"
//change the second to start counting down from
var countdownfrom=10


var currentsecond=document.redirect.redirect2.value=countdownfrom+1
function countredirect(){
if (currentsecond!=1){
currentsecond-=1
document.redirect.redirect2.value=currentsecond
}
else{
window.location=targetURL
return
}
setTimeout("countredirect()",1000)
}

countredirect()
//-->
</script>{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>