Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<script language=javascript>
function hidden()
{document.body.style.overflow='hidden';}

function unhidden()
{document.body.style.overflow='';}
</script>
<form>
<input type="button" STYLE="color: #000066; background-color: #ebe9d9; font-family: Verdana; text-align: Center; font-size: 10pt; border: 1px outset #ffffcc" value="Scrollbar'ı gizle" onclick="hidden()">
<input type="button" STYLE="color: #000066; background-color: #ebe9d9; font-family: Verdana; text-align: Center; font-size: 10pt; border: 1px outset #ffffcc" value="Scrollbar'ı göster" onclick="unhidden()">
</form>

{/codecitation}


Örnek demo için tıklayın >>