Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları </head> kodundan öncesine yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: Tomer Shiran
<!-- Begin
var total = 0
var play = false
function display(element) {
var now = new Date()
if (!play) {
play = true
startTime = now.getTime()}
if (now.getTime() - startTime > 20000) {
element.checked = !element.checked
return
}
if (element.checked)
total++
else
total--
element.form.num.value = total
}
function restart(form) {
total = 0
play = false
for (var i = 1; i <= 100; ++i) {
form.elements[i].checked = false
}
}
// End -->
</SCRIPT>


{/codecitation}


Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}

<CENTER>20 saniyede kaç kutu doldurabilirsiniz? </CENTER>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
document.write("<FORM><CENTER>")
document.write('<INPUT TYPE="text" VALUE="0" ');
document.write('NAME="num" SIZE=10 onFocus="this.blur()"><BR>')
document.write("<HR SIZE=1 WIDTH=40%>")
for (var i = 0; i < 10; ++i) {
for (var j = 0; j < 10; ++j) {
document.write('<INPUT TYPE="checkbox" onClick="display(this)">')}
document.write("<BR>")}
document.write("<HR SIZE=1 WIDTH=40%>")
document.write('<INPUT TYPE="button" VALUE="Yeni" ');
document.write('onClick="restart(this.form)">')
document.write("</CENTER></FORM>")
// End -->
</SCRIPT>

{/codecitation}


Örnek demo için tıklayın >>