Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları <body> kodundan sonra istediğiniz bir yere yapıştırın.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<script language="Javascript">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var timerID = null;
var timerRunning = false;
function stopclock (){
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}

function startclock () {
stopclock();
showtime();
}

function showtime () {
var now = new Date();
var hours = now.getHours();
var minutes = now.getMinutes();
var seconds = now.getSeconds()
var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours)
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
timeValue += (hours >= 24) ? "" : ""
document.clock.face.value = timeValue;
timerID = setTimeout("showtime()",1000);
timerRunning = true;
}
//-->
</script>
<body onLoad="startclock()">
<center>
<form name="clock" onSubmit="0">
<input type="text" name="face" size=7 value="">
</form>
</center>

{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>