Javascript - Html kodları

Aşağıdaki kodları </head> kod bitiminden öncesine ekleyin.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>


{/codecitation}Aşağıdaki kodları <body> kodu ile değiştirin.

{codecitation class="brush: xml; gutter: false;" width="500px"}
<body onLoad="MM_openBrWindow('sayfa.htm','','width=180,height=200')">


{/codecitation}Örnek demo için tıklayın >>